YA NİSBİ TEMSİL YA DA İKİNCİ BARO!

0

images (4)Hukukun Üstünlüğü Derneği Olarak; Öncelikle baro seçimlerinin tüm meslektaşlarımıza, hukuk camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesile ile önemli bir hususa değinmek istiyoruz; Savunma, yargı erkinin kurucu unsurlarından biridir. Toplumda adalet dağıtılırken savunmasız ve avukatsız bir yargıdan söz edilemez. Savunmayı temsil eden avukatların kendi içlerinde de adil olmaları gerekir. Bu bağlamda, baro yöneticilerinin adil bir seçim sistemi ile görev almaları ve hizmet etmeleri bir zorunluluktur. Ancak, mevcut seçim sistemi uygulaması üye sayısının çok fazla olduğu büyük illerde ne yazık ki, adil ve çoğulcu bir sistemin oluşmasına imkân vermemektedir. Mesleğin ve meslektaşlarımızın değil, adeta bir ideolojinin temsilcilerinin seçimi sonucunu doğurmaktadır. Siyasetten bağımsız bir meslek birliği olması gereken barolar, mevcut durumda, ne yazık ki, ideolojik mücadele zemini haline gelmektedir. Yönetimi ele geçiren ekipler üyelerinin çoğunun hiç de kabul etmediği siyasal söylemlerle kamuoyuna mesajlar vermekte ve mesleğin itibarını aşağılara çekmektedirler. Bu durumun telafisi için baroların çoğulcu bir yapı ile yönetilmesi ve gerçek bir meslek birliği olarak görev yapması önem arz etmektedir. Meslektaşlarımızın önemli bir kısmını dışlayan mevcut seçim sistemi bir an önce değiştirilmelidir. Nispi temsil sistemine geçilerek veya mevcut seçim sistemi uygulaması değiştirilerek bütün oylar baro yönetiminde adil bir şekilde temsil edilmelidir. Bu bağlamda Derneğimizin de katkılarıyla Meclis’e sunulmuş bir yasa teklifi var olup bu teklif kanunlaştırılmalıdır. Nispi temsil sistemine geçilmediği takdirde üye sayısı belli bir miktarı geçen illerde ikinci bir baro oluşturulması düşünülmelidir. Her geçen gün hukuk devleti olma yolunda önemli adımlar atan ülkemizin bu sorunu da bir an önce aşmış olması temennimizdir. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde, önümüzdeki seçimlerde grupların listelerini oluştururken, bütün kurulları kendi grubundan oluşturmak yerine diğer grupların da temsiline imkan tanıması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca seçilecek yeni yönetimin hiçbir grup ve meslektaşımızı dışlamadan mesleki ve yargısal sorunların çözümü için aktif rol oynamaları gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Başta seçimi kazanacak grup olmak üzere genel kurula katılarak oy kullanan, mesleki ve demokratik mücadele veren tüm diğer grupları ve meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. 19.10.2014

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DERNEĞİ

 

Paylaş

Yorum Yap