Adli Yıl Basın Açıklaması

0

2009-2010 adli yılının hukuk camiasına, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, Bu vesileyle, bazı yargı ve meslek sorunlarına değinmek istiyoruz.

Geçtiğimiz adli yılda, hukuk adına yüzümüzü kızartan gelişmelere tanık olduk.

Geçtiğimiz dönemlerde mutad hukuki sorunların yanında hukuk tarihimizin en skandal kararları verilmiş ve hukuka müdahale sayılabilecek gelişmeler meydana gelmiştir. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesinin 367 kararı ve Anayasa değişikliğini esastan görüşerek ilgili yasayı iptal etmesi, Yargıtay ve Danıştay’ı temsil eden yargıçların hukukun üstünlüğünü zedeleyen açıklamaları, HSYK’ nın hakim ve savcı atamalarına yaptığı müdahale ve HSYK ile Yüksek Yargının bazı üyelerinin devam eden bazı davaların sanıkları ile olan ilişkilerini sayabiliriz.

Hukukun üstünlüğünü zedeleyecek tüm bu karar ve girişimlerin, yüksek yargı organları ile yüksek yargıçlardan gelmesi yargı sistemimizin ve özellikle yüksek yargı organlarının yapısının ne kadar çarpık olduğunu göstermektedir.

Önemli günlerde ve önüne mikrofon uzatılan her ortamda yargı bağımsızlığından dem vurarak görüş belirten yüksek yargıçların, son dönemde hukuka en çok zararı kendilerinin verdiğinin farkına varmaları gerekmektedir. Bu süreçte neredeyse her aya, daha önce tecrübe etmediğimiz bir hukuk skandalını sığdıran adalet sistemimize, milletimizin inancı zayıflamaktadır.

Yargı Reformu çalışmalarını olumlu buluyor ve destekliyoruz.

Yukarıda saydığımız sorunların ortadan kaldırılarak, adil ve etkin bir yargı sistemine kavuşmak için yargı reformunun en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Taslağını olumlu buluyoruz. Reform taslağının amacını teşkil eden;

Yargı Bağımsızlığının Güçlendirilmesi

Yargının Tarafsızlığının Gelistirilmesi

Yargının Verimliliği ve Etkililiğinin Artırılması

Yargıda Mesleki Yetkinliğin Artırılması

Yargı Örgütü Yönetim Sisteminin Gelistirilmesi

Yargıya Güvenin Artırılması

Adalete Erisimin Kolaylastırılması

Uyusmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları Gelistirilmesi

Ceza Đnfaz Sisteminin Gelistirilmesi

Ülkemizin ihtiyaçları ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinin Gerektirdiği Mevzuat Çalısmalarına Devam Edilmesi

Unsarını bizde benimsiyor ve taslağın en kısa sürede daha da geliştirilerek yasalaşıp yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz.

Ayrıca Baroların Yeniden Yapılandırılması ve Baro Seçimlerinde Nispi Temsil Sisteminin Getirilmesi gerekir.

Ülkemizde hukuk sistemimizin bir diğer çarpıklığı da barolarımızdır. Özellikle İstanbul Barosunun başını çektiği bazı baroların, hukukun üstünlüğü ve yargının tarafsızlığını hiçe sayan açıklamaları ile yaptığı başvurularını kabul edebilmek mümkün değildir. İstanbul Barosunun, devam eden bazı soruşturma ve kovuşturmalara yaptığı müdahaleler ve YÖK’ ün katsayı adaletsizliğini ortadan kaldıran düzenlemesine karşı açtığı dava, en temel hukuk ilkelerini hiçe saymakta ve en başta biz avukatların ve insanların vicdanlarını yaralamaktadır.

Bu sebeple Yargı Reformuna, Baroların yeniden yapılandırılması da eklenmeli ve özelikle Baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda yapacağı reformlar ile 21. yüzyılın adil, müreffeh ve güçlü bir ülkesi olacaktır.

Hukuk alanında yapacağı reform ve açılımlarla; zamanın ruhunu kavrayarak, Avrasya derinliğindeki medeniyet birikimlerini tevarüs edebilen ülkemiz, bölgemize ve tüm dünyaya barış ve adalet dağıtacak, 21. yüzyılın adil, müreffeh ve güçlü bir ülkesi olacaktır.

Bu düşüncelerle tüm meslektaşlarımızın adli yılını ve mübarek Ramazan Ayını tebrik eder, yeni adli yılın hukuk camiasına, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…
Hukukun Üstünlüğü Derneği Adına

BAŞKAN
Av. Hüseyin KARA

Paylaş

Yorum Yap