Hakkımızda

Hukukun Üstünlüğü Derneği, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesisi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak üzere 29.11.2002 tarihinde, İstanbul’da kurulmuştur. Hukukun Üstünlüğü Derneği, başta hukuk fakültelerinden mezun olanlar olmak üzere hukuk ve insan hakları alanında çalışan tüm şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açıktır.

Derneğin amacı;

  1. Hukukun her alanda üstün olmasının teminine katkıda bulunmak,
  2. Hak ve hürriyetlerin; tarihi tecrübe, uluslararası sözleşmeler ve ilimin gösterdiği gerçekler çerçevesinde, anlaşılmasını, kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
  3. Hukukçular arasında işbirliğini; dayanışmayı ve yardımlaşmayı temin etmek,
  4. Hukuki yardıma ihtiyacı olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki görüş, mütalaa, rapor ve 
hukuki yardım taleplerinin teminine yardımcı olmak,
  5. Yaşayan bir olgu olarak her türlü ilmi, kültürel ve sosyal çalışmalar yaparak hukukun gelişimini temin etmek olarak belirlenmiştir.

Derneğin ilk genel kurul toplantısı 10.05.2003 tarihinde yapılmıştır. Dernek, 18.09.2004 Tarihinde Birinci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir.

Dernek, üyeleri ve kamuoyu ile iletişimi sağlamak, hukukçu meslektaşlara ve hukukun üstünlüğü hedefini sağlayıcı çalışmalara katkıda bulunmak üzere www.hukukunustunlugu.org ve www.hud.gen.tr adresindeki web sitesini 6 Eylül 2003 tarihinde aktif hale getirmiştir.

Hukukun Üstünlüğü Derneği 19 Kasım 2004 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi olmuştur. Avrupa Konseyinin davetlisi olarak İnsan hakları alanında uzman sıfatıyla Fransa ve Danimarka’da çalışma toplantılarına katılmıştır.

Hukukun Üstünlüğü Derneği Dernekler Kanunu’ndaki tüm değişiklikleri dernek tüzüğüne yansıtmak amacıyla 20 Şubat 2005’te Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmıştır. Bu değişikliklere gore, derneğin faaliyet konularına; uluslar arası faaliyet yapma, yurt dışında ve yurt içinde şube ve temsilcilik açma, platform oluşturma, üst kuruluş kurma… gibi hususlar girmiştir.

2008-2010 yılları arasında Akra FM’ de yayınlanan Hukuk Rehberi isimli radyo programı derneğimiz tarafından hazırlanıp sunulmuştur.

2011 yılında derneğimiz İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olmuştur.

28 Eylül 2013 tarihli yapılan 4. Merkez Genel Kuruluna göre derneğin Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alan asil üyeler aşağıda sunulmuştur:

Genel Başkan : Av. İsmet Bahadır
Gn. Bşk. Yard. : Mehmet Şahin
Genel Sekreter : Av. Osman Kalınsaz
Genel Muhasip : Av. Murat Başyiğit
Üye : Av. Üzeyir Bilgin
Üye : Av. Taner Ürkmez
Üye : Av. Hüseyin Kara

Hukukun Üstünlüğü Derneği, kuruluşundan bu yana düzenli olarak kahvaltılı seminer ve söyleşiler tertipleyerek üye ve gönüldaşlarıyla alanında uzman hukukçuları biraraya getirmekte, güncel hukuki meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere burslar vermekte, öğrencileri meslekte başarılı olmalarına yarayacak çeşitli aktivitelerle biraraya getirmektedir.

Dernek, başörtüsü yasağının kaldırılması sürecinde aktif rol üstlenmiş, yaptığı müracaat, girişim ve davalarla önemli kararların alınmasına vesile olmuştur.

Birleşmiş Milletlerin kuruluşundaki adaletsizliğe dikkat çekmiş, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde İnsan Hakları Komisyonunun tanıtılması ve geliştirilmesi yönünde farkındalık çalışmaları yapmıştır.

Üyelerini alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuğa teşvik etmiş, İstanbul’daki tüm arabuluculuk dernek temsilcilerini biraraya getirmiştir.

Dernek, güncel hukuki gelişmeler  ve sorunlar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturucu çalışmalar yapmakta, görüşleri doğrultusunda siyasete teklifler sunmaktadır. Bu bağlamda, TBMM’deki tüm milletvekillerine ayrı ayrı birer mesaj göndermiş ve ülkemizde özgürlüklerle ilgili beklentilerimizde, bazı gelişmeler olmuşsa da atılacak daha birçok adım olduğunu; bu adımların en önemlilerinden birinin de sağduyulu, ideolojilerden arınmış, etnik kimlik anlayışından uzak, birleştirici, evrensel değişmez değerler üzerine kurulu, vatandaşın manevi ve sosyal gelişimini garanti altına alan, zamanlar üstü, sade bir anayasayı gecikmeden yürürlüğe koymak olduğu konusundaki görüşünü iletmiştir.