Uluslararası Mukayeseli Hukuk Sempozyumu 2023

Güncel Hukuki Meseleler

 

Selçuk Üniversitesi, Akademik Platform ve Hukukun Üstünlüğü Derneği tarafından organize edilen “Uluslararası Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu" bu sene "Mukayeseli Hukuk Çalışmaları, Yeni Arayışlar ve Çözüm Önerileri” temasıyla Konya Büyük Şehir Belediyesi ana sponsorluğu ve Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun biri evrensel barış ve hukukun üstünlüğü çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak, diğeri küreselleşen ve her geçen gün küçülen dünyada, birbiriyle benzeşen toplumlarda ortak sorunlara karşı farklı hukuk gelenekleri perspektifinden çözüm alternatifleri ya da farkındalığı oluşturmak olmak üzere iki önemli kazanımı olacaktır.

Sempozyum bilim insanlarını, akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, öğrencileri, kurumları, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları gibi geniş kitleleri bir araya getirme, bilgi, düşünce ve tecrübe paylaşımı için uygun ortam oluşturma potansiyeline sahiptir.

Sizleri, aklıselim düşünen, sağduyuyla hareket eden toplumların inşasında oldukça önemli olduğuna inandığımız bu sempozyuma davet ediyor, etkin katılımlarınızı bekliyoruz.