Dr. Cahit Suluk: Fikri Mülkiyet Hukukumuz Yeni Kurum ve Düzenlemelere Muhtaç!

Dr. Cahit Suluk: Fikri Mülkiyet Hukukumuz Yeni Kurum ve Düzenlemelere Muhtaç!

 

Hukukun Üstünlüğü Derneği tarafından organize edilen geleneksel kahvaltılı seminer programlarının 1 Kasım 2014 tarihli konuğu Av. Dr. Cahit Suluk olmuştur.

“Türk Sınai Mülkiyet Sistemi” başlıklı sunumunda Sınai Mülkiyet Sisteminin işleyişini Dünya ve Türkiye’den örneklerle mukayeseli bir şekilde anlatan Av. Dr. Cahit Suluk “İsrail devletinde üretilen bilimsel makale sayısı dünyadaki tüm müslüman devletlerin tamamında üretilenden daha fazladır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Maalesef çalışmıyoruz !!!” tesbitinde bulunmuştur.

Türk fikri mülkiyet sisteminin tepe noktası olacak bir Fikri Mülkiyet Enstitüsü’nün kurulması gerektiği önerisinde bulunan Av. Dr. Cahit Suluk’a göre, kurulması gereken Fikri Mülkiyet Enstitüsü aşağıda belirtilen somut önerilerdeki unsurları ve ihtiyaç duyulacak başkaca hususları proje haline getirerek hayata geçirmelidir:

  1. Mevzuat Altyapısı

§  Fikri mülkiyet mevzuatımızı hazırlarken yama faaliyetinden vazgeçilmelidir.

§  Fikri Mülkiyet Kanunu hazırlanmalıdır.

2. İdari Altyapı

§  Türk Patent Enstitüsü ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü şeklindeki idari yapı değiştirilmelidir.

§  Sınai mülkiyet ve telif hakları aynı çatı altında toplanarak bir Fikri Mülkiyet Ofisi kurulmalıdır.

   3. Yargısal Altyapı

§  İhtisas mahkemelerinde görev alacak hakim ve savcıların bu alanda «uzman» olması sağlanmalıdır.

§  Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki ihtilaflara da ihtisas mahkemeleri bakmalıdır. Bunun için bölge ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır.

§  Yargıtay’da bir İhtisas Dairesi kurulmalıdır.

  4. Marka ve Patent Vekilleri

§  Mesleğin yasal alt yapıya kavuşturulması için Marka ve Patent Vekilleri Kanunu çıkarılmalıdır.

5. Eğitim

§  TPE ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kurulacak Fikri Mülkiyet Akademisi bir an önce faaliyete geçirilmelidir.

§  Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hukuku bir Anabilim Dalı haline getirilmelidir.