İSLAM VARLIK TASAVVURUNUN AHLAKİ VE HUKUKİ SONUÇLARI (Prof. Dr. Ömer Türker)