KÜRESEL HAK VE ÖDEVLER (Danışman: Kemal Yavuz Ataman)