Müracaatımız Kabul Gördü – Orta Öğretimde Başörtüsü Yasağı Kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda başörtüsü kullanılmasına engel olan Yönetmelik’te değişiklik yapılması talebiyle Hukukun Üstünlüğü Derneği olarak 25.03.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’nı ziyaret etmiş ve web sitemizde bir örneği bulunan 1254134 nolu kapsamlı dilekçemizi sayın Müsteşar Yardımcısı’na elden teslim etmiş idik.

Bu müracaatımızı müteakiben 22 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı sayın Bülent Arınç, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3. ve 4. maddelerinde bir değişiklik yapılarak, 4. maddesinin birinci fıkrasının e bendinde yer alan ‘baş açık’ ibaresi ve aynı bendin son cümlesinin yürürlükten kaldırıldığını açıklamıştır.

Böylece halkımız bir hukuk ihlalinden daha resmen kurtulmuş, ülkemiz inanç özgürlükleri alanında bir adım daha ileri gitmiştir. Bu değişiklik çocuğun din özgürlüğünü, aynı şekilde anne – babaların çocuklarını kendi inançları doğrultusunda yetiştirme hakkını garanti altına alan uluslararası insan hakları belgelerine uygun bir değişikliktir.

Son derece memnuniyet verici bu değişiklik dolayısıyla başta Bakanlar Kurulu üyeleri olmak üzere katkı veren tüm yetkililere, sivil toplum kuruluşlarına ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesinin 4. bendi anne-babaların çocuklarına kendi inançları doğrultusunda dini ve ahlaki eğitim verme hakkını garanti altına aldığı gibi bunu devletten talep etme hakkını da saklı tutmaktadır. Ne var ki, devletin bu konuda sağladığı imkanlar ve oluşturulan müfredat yetersizdir. Bu bağlamda, mevcut karma eğitim sisteminin de esas olmaktan çıkarılması ve anne-baba ve çocuğa tercih imkanı verilmesi gerekir. Bu konularda da en kısa zamanda müspet adımlar atılmasını bekliyoruz.

Tüm halkımıza saygılarımızla arz ederiz.