Prof. Dr. Bedri Gencer ”Salah Olmadan Islah Olmaz”

Prof. Dr. Bedri Gencer ”Salah Olmadan Islah Olmaz”

 

Hukukun Üstünlüğü Derneği, 19 Kasım 2016 miladi ve 19 Safer 1438 Hicri Cumartesi günü, Eyüp-Taçev Eski Eserler Koruma Derneğinde kahvaltılı seminer programı düzenledi.


Programa katılan YTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer ”Salah olmadan ıslah olmaz”:Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri’nin misyonu konulu sunumu ile katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Prof. Bedri Gencer, tarihi kök itibarıyla Nakşibendiliğin, Ehli Sünnet’ten ve Şeriat’tan taviz vermeyen tavrıyla bilindiğini, ”Tasavvuf dinin özüdür. Allah (cc)’ın dinine giden yol şeriat, Allah(cc)’a giden yol ise Tasavvuf ve Hakikattır.” şeklinde konunun ehemmiyetini vurgulayarak, tasavvufi yaşantının önemine dikkat çekti.

Prof. Gencer konuşmasında devamla;

Suriye ve Osmanlı’da büyük muhaddisler göze çarpmaktadır. Örneğin Suriye’den Bedrettin Haseni, ”el muhaddisül-ekber” (en büyük muhaddis) olarak anılır. Ancak; Ahmet Ziyaeddin-i Gümüşhanevi, hem kıdem hem de ”hatimetul-muhaddis” (muhaddislerin sonuncusu) olarak adlandırılmasıyla öne çıkar.

Din, ancak sünnet dediğimiz kalıpla uygulanır. O kalıp olmaz ise, insanlar edepsiz kalır. Sünnetin Kuran-ı Kerim’deki diğer adı fıtrattır. Yani insanın iyilik tabiatının bozulmamış halidir.

Bugünkü bizim din algımız körlerin fil tarifine benzer.

İslam tarihindeki mücedditler alim değil, şeyh’tir. Alim ve Şeyh ayırımı işlevsel bir ayrımdır. Gerçek bir ayrım değildir.

Tecdit; ıslah ve ihyadır. Din; sünnet’tir. Din’in ihyası, hadis’in ihyası demektir.

Tekrar cami eksenli bir Müslümanlık ihyası, yani Mescid-i Nebevi misali hakim kılınmalıdır.

Camii, medrese ve tekke birlikte ele alınmalıdır. Cemaat olmadan sünnet, sünnet olmadan cemaat olmaz.

İmam-ı Rabbaniyi ne kadar anlarsak, Ahmet Ziyaeddin’i de o kadar iyi anlarız diyen Prof. Dr. Bedri Gencer Gümüşhanevi Hazretlerinin her anlamda anlaşılması ve anlatılması gereken önemli bir kişilik olduğunu ve bu konuda daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Toplantının sonunda soru-cevap faslı dinleyicilerin ilgisini ve sinerjisini görmek açısından önemli bir bölüm olarak hafızalarda kaldı.