YENİ İNFAZ YASASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER (Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Osman ATALAY)