Notice: Undefined index: bunyad_custom_css in /home/u5586428/public_html/wp-content/themes/smart-mag/functions.php on line 221
İslam Dünyası BM’nin Boyunduruğundan Kurtulmalıdır!

İslam Dünyası BM’nin Boyunduruğundan Kurtulmalıdır!

0

İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Kurumların Önemi Konulu panel gerçekleştirildi

dsc_5379809dsc_5264-1200-x-800341 dsc_5286419 safe_imageHukukun Üstünlüğü Derneği’miz ile, Konya Barosu İnsan Hakları Merkezi, Anadolu Hukukun Üstünlüğü Derneği, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve SÜ Hukuk ve İnsan Hakları Topluluğu’nun işbirliğinde düzenlenen “İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Kurumların Önemi” konulu panel 10 Aralık 2014 Çarşamba günü SÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Konya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İsmail ÜRESİN; toplumların, dinamik ve değişime açık bir yapıya sahip olmasından dolayı evrensel hukukun da tekâmül etmesinin zorunlu olduğunu, tekâmülün devamlılığının sağlanmasının geçmiş ve mevcut tecrübelerden faydalanmakla mümkün olacağını, İslam’ın insan haklarının gelişmesinde önemli katkısının olduğunu vurguladı.

Ardından Konya Barosu Başkanı Av. Fevzi KAYACAN; İnsanın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini, aksi halde devletlerin, sistemlerin veya rejimlerin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Daha sonra söz alan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer ULUKAPI; Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen panelin düzenleyici ortak kurum ve derneklerine teşekkür ederek bu tür ortak çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Oturum başkanlığını SÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk BİLİR’in yaptığı panelde; SÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selcen ERDAL tarafından “BM, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi,” SÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN tarafından “Avrupa Konseyi, AİHM ve AB,” Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanı Av. Süleyman ARSLAN tarafından “İslam İşbirliği Teşkilatında İnsan Hakları Çalışmaları” ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU tarafından “İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Adalet Divanı Tecrübesi” başlıklı tebliğler sunuldu.

Söz konusu tebliğlerde; dünyamızda meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal adaletsizler ve hukuksuzluklar karşısında uluslararası kurumların yeterince koruma sağlayıp sağlayamadığı hususları tartışılarak hak ve adaletin tesisi için alternatif çözüm yolları değerlendirildi.

BM’nin dünya barışının ve insan haklarının korunması çalışmalarında hayal kırıklığı yaşattığına dair tespitlere yanıt veren Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkanı Av. Süleyman Arslan “Bugünkü dünya insan hakları düzeninin kurucusu ve teminatı sayılan BM’nin veto yetkili üyeleri 1. Ve 2. Dünya savaşlarının galibi olan devletlerdir. Müslüman halkları temsil eden Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldıran devletlerdir. Aslında bugün var olan düzen, insan haklarını koruyan demokratik bir barış düzeni değil, devam eden bir savaş düzenidir. Veto yetkili daimi üyeler arasında İslam dünyasından hiçbir devlet bulunmamaktadır. Savaş şartlarından olağan duruma geçilmeli, İslam toplumlarını temsilen en az bir ülke veto yetkili daimi üye haline getirilerek normalleşme sağlanmalıdır. Ayrıca, BM İnsan Hakları Komisyonu veto yetkili üyeler dahil tüm üyelere müeyyide uygulanabilen bir koruma mekanizmasına dönüştürülmelidir” şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu’nun insan haklarını İslami değerlere uygun olarak teşvik etmek görevi olduğuna işaret eden Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkanı Av. Süleyman Arslan, İslam toplumlarındaki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler, alternatif arayışlarına hız vermeli,  İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız ve Daimi İnsan Hakları Komisyonu ile sıkı bir ilişki geliştirmeli, Komisyon’u bireysel başvuru alan bir İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüştürmek için kamuoyu çalışmaları yapmalıdır. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı Türkçe’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın resmi dilleri arasına alınması için çalışma başlatmalıdır.” dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu panelin soru – cevap kısmından sonra katılımcılara çeşitli plaket ve hediyeler takdim edildi.

Paylaş

Yorum Yap