Notice: Undefined index: bunyad_custom_css in /home/u5586428/public_html/wp-content/themes/smart-mag/functions.php on line 221
Uluslararası Hukuk Kişisi Olarak İİT – Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Uluslararası Hukuk Kişisi Olarak İİT – Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

0

Geleneksel kahvaltılı seminer programımız bu ay 18 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 09:00’da dernek merkezinde yapılacaktır.

Programın bu ayki konuğu Yrd. Doç. Süleyman Sırrı Terzioğlu olacaktır. Konuğumuz katılımcıları “Bir Uluslararası Hukuk Kişisi Olarak İslam İşbirliği Teşkilatı” hakkında bilgilendirecek, katılımcıların sorularını cevaplandıracaktır.

Tüm dost ve arkadaşlarımız davetlidir.
Hukukun Üstünlüğü Derneği Yönetim Kurulu

Program:

09:00-10:00 Kahvaltı
10:00-12:00 Seminer / Söyleşi

Konu ve Konuşmacı

Bir Uluslararası Hukuk Kişisi Olarak İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT)

Uluslararası örgütler, devletler gibi uluslararası hukukun kişileri olarak kabul edilmektedir. Seminer çerçevesinde bir uluslararası hukuk kişisi olan İİT’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi verilecek, Teşkilâtın Türkiye ile olan ilişkileri değerlendirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde 2006 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yaptı. Hâlen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır. Uluslararası hukuk, azınlık hakları hukuku, Orta Asya ve Türk Dünyası üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Konunun Önemine Dair Bir Alıntı:

Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN (Rh.A.):
“İslâm ülkeleri arasındaki her türlü iş birliğini geliştirmeliyiz. Göstermelik olarak yapılan İslâm Ülkeleri Ekonomik İşbirliği ( İSEDAK ) ve benzeri çalışmaları halklar olarak güçlendirmemiz lâzım. Hatta şeklen kurmuşlar ama, çalışmaması için sabotaj yapanlar da var içinde; biliyoruz bunları… Ama biz bunu, sıhhatli çalıştıracak şekilde kendimizi yetiştirmeliyiz. Bu siyasi açıdan hukukçu arkadaşlarımıza düşen bir görevdir.”

İletişim: http://hukukunustunlugu.org/iletisim.html

Paylaş

Yorum Yap