Hukukun Üstünlüğü Derneği - Üstünlerin Değil, Hukukun Üstünlüğü